Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Nie było komunikatów meteorologicznych ostrzegających przed trzęsieniem ziemi w mojej głowie i w moim sercu.
Co więcej, zanim poznałem ciebie wydawało mi się, że to nie są obszary tektoniczne.

- Piotr Adamczyk

9500 532e
hardy
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viastarryeyed starryeyed
7667 96b8
Reposted fromkonwalia konwalia viastarryeyed starryeyed
daj znak
jak już dojdziesz do siebie
masz czas
ja potrafię tu siedzieć
i nie czekać
lecz żyć
śpiewać
i śnić
Reposted fromzenibyja zenibyja viastarryeyed starryeyed
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viastarryeyed starryeyed
6987 1354

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska

oldrockstars:

becoming older than 10 years old was the biggest mistake of my life

0916 cf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viastarryeyed starryeyed
6450 a324
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viastarryeyed starryeyed
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl