Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
9097 5608 500
'świat kobiecy' 1927r.
Reposted fromkejtowa kejtowa viaheartbreak heartbreak
Im jestem starszy, tym bardziej jestem przekonany, że liczą się proste rzeczy. Nie kasa, tylko miłość. Że każdy ranek to nowy początek. Że można porozmawiać bez ściem, tarcz i szóstych znaczeń i mówić dokładnie to, co myślimy. Że stary mercedes, może dać tyle samo radochy co Ferrari. Że można siedzieć pod drzewem, pić tanie wino, jeść kurczaka palcami i być bardziej szczęśliwym i pełnym, niż wpierdalając śledzia zawiniętego w pączek, w ekskluzywnej skandynawskiej restauracji, gdzie na stolik czeka się trzy miesiące
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viathatwasntadream thatwasntadream
7522 dc7b 500
Reposted fromamatore amatore viaoutline outline

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viathatwasntadream thatwasntadream
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate viathatwasntadream thatwasntadream
4400 b169
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
8702 94ee 500
Reposted fromoutoflove outoflove viastarryeyed starryeyed
5532 67f2 500
Reposted fromamatore amatore viastarryeyed starryeyed
4536 37bf 500
Nikola Tesla chilling in his lab.
Reposted fromantihec antihec viaeta eta
0485 e1f6 500
Reposted frommyrla myrla viastarryeyed starryeyed
9621 81ec
Reposted fromoutoflove outoflove viamoai moai
9901 a901 500
Reposted fromsouxie souxie viathatwasntadream thatwasntadream
2816 9997
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
3720 9aa4 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viadotty dotty
  Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— | J. L. Wiśniewski |
3467 0b92
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl