Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaRoaraAvis RoaraAvis
U mnie dobrze.
We mnie źle.
— z głowy o 04:10
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid via4777727772 4777727772
8342 ec8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
2358 e4c9 500
Reposted from4777727772 4777727772
3335 86c9 500
3486 47c3 500
Reposted from4777727772 4777727772
Tęsknota za drugim człowiekiem to najwyższy wymiar kary.
Reposted fromkrn krn via4777727772 4777727772
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaRoaraAvis RoaraAvis
     
Reposted from4777727772 4777727772 viaRoaraAvis RoaraAvis

Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co. A jak kocha się, to i co na wierzchu się kocha, i co ukryte, i co może się stać, tak tobie, jak i mnie, czyli jemu albo jej. I wtedy nieważne, czy ktoś łysy, czy że poci się. Nie kocha się osobno, że ktoś wysoki jest, a ktoś ma takie czy inne oczy, czy choćby ktoś najpiękniej mówił, bo jeden może być wymowny, a drugi nie. Z ilu zresztą ludzi trzeba by składać na takiego jednego czy jedną, żeby nie miał żadnej wady, a jeszcze mógłby wyjść z tego jakiś stwór, nie człowiek. Kocha się tak samo przez wady i nieszczęścia i może nawet głębiej, a najgłębiej kocha się przez ból. Może być ktoś wysoki, zadbany, wymyty, pachnący, a nie ma go za co kochać.

— Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viaRoaraAvis RoaraAvis
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRoaraAvis RoaraAvis
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viaRoaraAvis RoaraAvis
2381 3a96 500

kyraneko:

honeyswtfits:

magic cat

blessed post

Reposted from10k-saints 10k-saints viastellina43 stellina43
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viastellina43 stellina43
9374 fd62 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis
9376 7823 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis
9294 b540 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaRoaraAvis RoaraAvis
9770 9a0d 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl