Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaboli boli
0499 3f71
Reposted fromNajada Najada viaboli boli
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaboli boli
Liczy się miłość, kolego, w tym świecie liczy się tylko miłość.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frommissbrodka missbrodka viaboli boli
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK
3749 10ca 500
Reposted fromnutt nutt viastellina43 stellina43

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
6623 75f4
Reposted from4777727772 4777727772
6627 7f32
Reposted from4777727772 4777727772
6655 e808
Reposted from4777727772 4777727772
6666 0d71
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted from4777727772 4777727772
1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viarisky risky
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viarisky risky
8832 5b6e 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viarisky risky
7628 c952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viarisky risky
6371 bcc0
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viarisky risky
Reposted frombluuu bluuu viamoai moaiOlder posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl